Bilingvní výuka

Třídy s bilingvní výukou

Od školního roku 2010/2011 vyučujeme na prvním stupni naší základní školy v tak zvaných bilingvních třídách. Získali jsme povolení MŠMT k výuce předmětů v cizím jazyce pro všechny předměty prvního stupně, které lze v cizím jazyce vyučovat.

Od první třídy se tedy v předmětech matematika, prvouka, hudební a tělesná výchova, esteticko-pracovní činnosti, výtvarná výchova, pracovní činnosti a informatika střídá výuka v anglickém a českém jazyce. Ve třídách se učí dle našeho školního vzdělávacího programu. Děti mají zároveň rozšířenou výuku anglického jazyka.

Oba pedagogové, kteří se ve třídě střídají, tedy český a rodilý mluvčí, mají předepsané vzdělání. Rodilý mluvčí je plně aprobovaným učitelem pro první stupeň základních škol.

Základní principy bilingvního programu

  • předměty vyučované v angličtině i češtině - matematika, prvouka - přírodověda, hudební a tělesná výchova, esteticko-pracovní činnosti, výtvarná výchova, pracovní činnosti a informatika
  • rozšířená výuka anglického jazyka
  • cca 40% výuky v anglickém jazyce
  • rodilí mluvčí jsou kvalifikovaní pedagogové s aprobací pro první stupeň
  • děti si nepřekládají, v angličtině jsou pak schopné i přemýšlet, neučí se jen anglický jazyk - učí se v angličtině
  • výuka probíhá na základě českého školní vzdělávacího programu a je doplněna vhodnými anglosaskými reáliemi

Ve školním roce 2017/2018 máme bilingvní program v první, druhé, třetí, čtvrté a páté třídě.

Další inormace k výuce zveřejníme v souvislosti se zápisy do 1. tříd.

Další informace

Důležitá data

23. prosince - 2. ledna
Vánoční prázdniny

2. - 7. ledna
Lyžařský kurz 2. stupně

17. ledna
Den otevřených dveří ZŠ

20. ledna
Karneval

22. ledna
Uzavření klasifikace
za 1. pololetí

31. ledna
Vysvědčení za 1. pololetí

2. února
Pololetní prázdniny

Zprávy ze sportovních soutěží

Kontakty

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Petřiny-jih, Praha 6, Šantrochova 2
Šantrochova 2/1800
162 00 Praha 6

Telefon:
(+420) 235 361 223
E-mail:
reditelka@petrinyjih.cz

REDIZO: 600039161
IČO:48133779
Č. účtu: 3030061/0100
obrázek

USK Praha

obrázekwww.petrinyjih.cz
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy