Bilingvní výuka

Třídy s bilingvní výukou

Od školního roku 2010/2011 vyučujeme na prvním stupni naší základní školy v tak zvaných bilingvních třídách. Získali jsme povolení MŠMT k výuce předmětů v cizím jazyce pro všechny předměty prvního stupně, které lze v cizím jazyce vyučovat.

Od první třídy se tedy v předmětech matematika, prvouka, hudební a tělesná výchova, esteticko-pracovní činnosti, výtvarná výchova, pracovní činnosti a informatika střídá výuka v anglickém a českém jazyce. Ve třídách se učí dle našeho školního vzdělávacího programu. Děti mají zároveň rozšířenou výuku anglického jazyka.

Oba pedagogové, kteří se ve třídě střídají, tedy český a rodilý mluvčí, mají předepsané vzdělání. Rodilý mluvčí je plně aprobovaným učitelem pro první stupeň základních škol.

Základní principy bilingvního programu

  • předměty vyučované v angličtině i češtině - matematika, prvouka - přírodověda, hudební a tělesná výchova, esteticko-pracovní činnosti, výtvarná výchova, pracovní činnosti a informatika
  • rozšířená výuka anglického jazyka
  • cca 40% výuky v anglickém jazyce
  • rodilí mluvčí jsou kvalifikovaní pedagogové s aprobací pro první stupeň
  • děti si nepřekládají, v angličtině jsou pak schopné i přemýšlet, neučí se jen anglický jazyk - učí se v angličtině
  • výuka probíhá na základě českého školní vzdělávacího programu a je doplněna vhodnými anglosaskými reáliemi

Ve školním roce 2018/2019 máme bilingvní program v první, druhé, třetí, čtvrté a páté třídě.

Další inormace k výuce zveřejníme v souvislosti se zápisy do 1. tříd.

Další informace

Důležitá data

20. června
- Zamykání školy

28. června
- Předání vysvědčení za 2. pololetí

1. července - 30. srpna
- Letní prázdniny

Zprávy ze sportovních soutěží

Kontakty

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské,
Praha 6,
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

Telefon:
(+420) 235 361 223
Pohotovostní linka:
(+420) 235 363 164
E-mail:
reditelka@zsverycaslavske.cz

REDIZO: 600039161
IČO:48133779
Č. účtu: 3030061/0100
obrázek
obrázek

USK Praha

obrázek

www.zsverycaslavske.cz
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy