Školní klub a kroužky

Vnitřní řád školního klubu

Vnitřní řád školního klubuVnitřní řád školního klubu

Informace k platbám a organizaci 2018-2019

Podepsanou a řádně vyplněnou přihlášku na kroužek školního klubu je třeba odeslat na email krouzky@petrinyjih.cz a to v termínu od 4. září 2018 do 7. září 2018. Přihlášku naleznete na webových stránkách naší školy www.petrinyjih.cz.
Budou otevřeny jen ty kroužky, které budou mít dostatečný počet účastníků.

Kroužky se konají od pondělí 17. září 2018. Výše úplaty je za období září až prosinec stanovena na 800 Kč (200 Kč/měsíc). Platbu proveďte nejpozději do 30. září 2018. Pro období leden až červen je výše úplaty stanovena na 1200 Kč (200 Kč/měsíc). Platbu za druhé pololetí je nutné uhradit do 31. ledna 2019. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, mají tyto kroužky zdarma. Mimoškolní žáci provádí platbu v hotovosti u hospodářky školy.
Platební údaje:
Účet školy č.: 3030061/0100
Variabilní symbol: kód žáka (číslo Vám sdělí třídní učitel)
Specifický symbol: 444

Směrnice pro stanovení úplaty za školní družinu a školní klub

Směrnice pro stanovení úplaty za školní družinu a školní klubSměrnice pro stanovení úplaty za školní družinu a školní klub

Další informace

Důležitá data

20. června
- Zamykání školy

28. června
- Předání vysvědčení za 2. pololetí

1. července - 30. srpna
- Letní prázdniny

Zprávy ze sportovních soutěží

Kontakty

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské,
Praha 6,
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

Telefon:
(+420) 235 361 223
Pohotovostní linka:
(+420) 235 363 164
E-mail:
reditelka@zsverycaslavske.cz

REDIZO: 600039161
IČO:48133779
Č. účtu: 3030061/0100
obrázek
obrázek

USK Praha

obrázek

www.zsverycaslavske.cz
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy