Rozšířená výuka informatiky

Rozšířená výuka informatiky na naší škole

Naše škola již několik let nabízí rozšířenou výuku informatiky. Děti se s počítačem učí pracovat již od první třídy. Na 1. stupni se děti s počítačem seznamují, získávají správné návyky, zkoumají různé výukové programy a zkoušejí psát všemi deseti prsty. Velký důraz je potom kladen na jejich poučení o bezpečném chování na internetu.

Od šesté třídy mají možnost pokračovat ve třídě zaměřené na rozšířenou výuku informatiky. Žáci v těchto třídách mají po celou dobu studia každý týden kromě jedné hodiny informatiky také hodinu informačních a komunikačních technologií (IKT) a hodinu základů administrativy (ZA). Hodiny IKT jsou zaměřeny na rozšiřující látku hodin informatiky. Po dobu studia se žáci učí pracovat s rodinou programů Microsoft Office tj. MS Word, MS PowerPoint, MS Excel a MS Access, s programy pro grafické práce, střih hudby a videa. Výsledky své práce mohou prezentovat na vlastní webové stránce, kterou si sami vytvoří. Pokládáme základní teoretické znalosti z oblasti hardwaru, počítačových sítí, operačních systémů, učíme žáky algoritmizovat úlohy a programovému myšlení.

Ve výuce nejen informatiky žáci používají k práci také tablety s novým operačním systémem Windows 10. Díky jejich propojení s interaktivní tabulí je lze žákům zadávat nejen hromadné ale i individuální úlohy. Dostupné aplikace zábavnou formou procvičí právě probíranou látku nebo připomene látku již probranou. Tablety jsou připojeny ke školní bezdrátové síti s rychlým připojením k internetu. Žákům je navíc tato technologie velice blízká, protože velká část z nich ji také doma vlastní a chtějí se o ní sami dozvědět.

Další informace

Důležitá data

20. června
- Zamykání školy

28. června
- Předání vysvědčení za 2. pololetí

1. července - 30. srpna
- Letní prázdniny
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

Kontakty

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské,
Praha 6,
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

Telefon:
(+420) 235 361 223
Pohotovostní linka:
(+420) 235 363 164
E-mail:
reditelka@zsverycaslavske.cz

REDIZO: 600039161
IČO:48133779
Č. účtu: 3030061/0100
obrázek

USK Praha

obrázek

www.zsverycaslavske.cz
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy