Rozšířená výuka informatiky

Rozšířená výuka informatiky na naší škole

Naše škola již několik let nabízí rozšířenou výuku informatiky. Děti se s počítačem učí pracovat již od první třídy. Na 1. stupni se děti s počítačem seznamují, získávají správné návyky, zkoumají různé výukové programy a zkoušejí psát všemi deseti prsty. Velký důraz je potom kladen na jejich poučení o bezpečném chování na internetu.

Od šesté třídy mají možnost pokračovat ve třídě zaměřené na rozšířenou výuku informatiky. Žáci v těchto třídách mají po celou dobu studia každý týden kromě jedné hodiny informatiky také hodinu informačních a komunikačních technologií (IKT) a hodinu základů administrativy (ZA). Hodiny IKT jsou zaměřeny na rozšiřující látku hodin informatiky. Po dobu studia se žáci učí pracovat s rodinou programů Microsoft Office tj. MS Word, MS PowerPoint, MS Excel a MS Access, s programy pro grafické práce, střih hudby a videa. Výsledky své práce mohou prezentovat na vlastní webové stránce, kterou si sami vytvoří. Pokládáme základní teoretické znalosti z oblasti hardwaru, počítačových sítí, operačních systémů, učíme žáky algoritmizovat úlohy a programovému myšlení.

Ve výuce nejen informatiky žáci používají k práci také tablety s novým operačním systémem Windows 10. Díky jejich propojení s interaktivní tabulí je lze žákům zadávat nejen hromadné ale i individuální úlohy. Dostupné aplikace zábavnou formou procvičí právě probíranou látku nebo připomene látku již probranou. Tablety jsou připojeny ke školní bezdrátové síti s rychlým připojením k internetu. Žákům je navíc tato technologie velice blízká, protože velká část z nich ji také doma vlastní a chtějí se o ní sami dozvědět.

Další informace

Důležitá data

23. prosince - 2. ledna
Vánoční prázdniny

2. - 7. ledna
Lyžařský kurz 2. stupně

17. ledna
Den otevřených dveří ZŠ

20. ledna
Karneval

22. ledna
Uzavření klasifikace
za 1. pololetí

31. ledna
Vysvědčení za 1. pololetí

2. února
Pololetní prázdniny

Zprávy ze sportovních soutěží

Kontakty

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Petřiny-jih, Praha 6, Šantrochova 2
Šantrochova 2/1800
162 00 Praha 6

Telefon:
(+420) 235 361 223
E-mail:
reditelka@petrinyjih.cz

REDIZO: 600039161
IČO:48133779
Č. účtu: 3030061/0100
obrázek

USK Praha

obrázekwww.petrinyjih.cz
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy